نام مسابقه:   ایران ۸۴۲
تعداد فرمها:   ۷۶۸ 
کل مبلغ جایزه:   ۲۰,۸۷۴,۳۰۱ ریال
کل مبلغ جایزه نفرات اول:   ۱۳,۵۶۸,۲۹۵ ریال
کل مبلغ جایزه نفرات دوم:   ۵,۲۱۸,۵۷۵ ریال
کل مبلغ جایزه نفرات سوم:   ۲,۰۸۷,۴۳۰ ریال

تعداد 4 فرم 13 امتیازی و 16 فرم 12 امتیازی و 61 فرم 11 امتیازی برندگان این مسابقه بودند.

شاید برنده میلیونی بعدی خود شما باشید!! همین حالا شانس خود را امتحان کنید..

منبع : پیش بینی نتایج فوتبال / دریافت جایزه نقد |نتایج مسابقات : ایران 842
برچسب ها : مبلغ ,جایزه ,امتیازی ,نفرات ,مبلغ جایزه ,جایزه نفرات ,مبلغ جایزه نفرات