نام مسابقه:   ایران ۸۴۰
تعداد فرمها:   ۹۵۰ 
کل مبلغ جایزه:   ۲۴,۲۰۷,۱۲۷ ریال
کل مبلغ جایزه نفرات اول:   ۱۵,۷۳۴,۶۳۲ ریال
کل مبلغ جایزه نفرات دوم:   ۶,۰۵۱,۷۸۱ ریال
کل مبلغ جایزه نفرات سوم:   ۲,۴۲۰,۷۱۲ ریال

تعداد 9 فرم 15 امتیازی و 41 فرم 14 امتیازی و 150 فرم 13 امتیازی برندگان این مسابقه بودند.

شاید برنده میلیونی بعدی خود شما باشید!! همین حالا شانس خود را امتحان کنید..

منبع : پیش بینی نتایج فوتبال / دریافت جایزه نقد |نتایج مسابقات : ایران 840
برچسب ها : مبلغ ,جایزه ,امتیازی ,نفرات ,مبلغ جایزه ,جایزه نفرات ,مبلغ جایزه نفرات