نام مسابقه:   ایران ۸۳۹
تعداد فرمها:   ۸۸۷ 
کل مبلغ جایزه:   ۲۲,۵۵۳,۴۰۵ ریال
کل مبلغ جایزه نفرات اول:   ۱۴,۶۵۹,۷۱۳ ریال
کل مبلغ جایزه نفرات دوم:   ۵,۶۳۸,۳۵۱ ریال
کل مبلغ جایزه نفرات سوم:   ۲,۲۵۵,۳۴۰ ریال

تعداد 3 فرم 15 امتیازی و 18 فرم 14 امتیازی و 91 فرم 13 امتیازی برندگان این مسابقه بودند.

شاید برنده میلیونی بعدی خود شما باشید!! همین حالا شانس خود را امتحان کنید..

منبع : پیش بینی نتایج فوتبال / دریافت جایزه نقد |نتایج مسابقات : ایران 839
برچسب ها : مبلغ ,جایزه ,امتیازی ,نفرات ,مبلغ جایزه ,جایزه نفرات ,مبلغ جایزه نفرات