نام مسابقه:   ایران ۸۳۸
تعداد فرمها:   ۸۸۳ 
کل مبلغ جایزه:   ۲۲,۶۹۱,۲۲۱ ریال
کل مبلغ جایزه نفرات اول:   ۱۴,۷۴۹,۲۹۳ ریال
کل مبلغ جایزه نفرات دوم:   ۵,۶۷۲,۸۰۵ ریال
کل مبلغ جایزه نفرات سوم:   ۲,۲۶۹,۱۲۲ ریال

تعداد 4 فرم 15 امتیازی و 25 فرم 14 امتیازی و 102 فرم 13 امتیازی برندگان این مسابقه بودند.

شاید برنده میلیونی بعدی خود شما باشید!! همین حالا شانس خود را امتحان کنید..

منبع : پیش بینی نتایج فوتبال / دریافت جایزه نقد |نتایج مسابقات : ایران 838
برچسب ها : مبلغ ,جایزه ,امتیازی ,نفرات ,مبلغ جایزه ,جایزه نفرات ,مبلغ جایزه نفرات