نام مسابقه:   ایران ۸۳۷
تعداد فرمها:   ۷۵۱ 
کل مبلغ جایزه:   ۱۹,۵۵۸,۹۸۷ ریال
کل مبلغ جایزه نفرات اول:   ۱۲,۷۱۳,۳۴۱ ریال
کل مبلغ جایزه نفرات دوم:   ۴,۸۸۹,۷۴۶ ریال
کل مبلغ جایزه نفرات سوم:   ۱,۹۵۵,۸۹۸ ریال

تعداد 2 فرم 15 امتیازی و 16 فرم 14 امتیازی و 82 فرم 13 امتیازی برندگان این مسابقه بودند.

شاید برنده میلیونی بعدی خود شما باشید!! همین حالا شانس خود را امتحان کنید..

منبع : پیش بینی نتایج فوتبال / دریافت جایزه نقد |نتایج مسابقات : ایران 837
برچسب ها : مبلغ ,جایزه ,امتیازی ,نفرات ,مبلغ جایزه ,جایزه نفرات ,مبلغ جایزه نفرات